Ensenyar matemàtiques de forma eficient

Matemàtiques kinestèsiques

En aquest vídeo podem veure com es treballa la consciència de quantitat orientada a la desena com a punt de referència per a contar. És molt bona idea orientar les matemàtiques inicials cap a la manipulació i la consciència de nombre.
Selection_038

 Metodologia per ensenyar matemàtiques de forma eficient

En aquest vídeo podrem veure com es treballa amb la pissarra digital interactiva (PDI) amb criteri, amb interacció, amb recursos adients, mitjançant el diàleg amb els xiquets.

Posem èmfasi en la estratègia que utilitza la mestra per contar 26 + 5 = 30 + 1, es treballa el càlcul mental prenent com a referència la desena.

Selection_039