4t Unitat 3. La salut

Aquesta vegada hem preparat unes activitats interactives que complementen el treball teòric. Podrien ser més i millor, però aquesta és una aportació humil amb l’objectiu de construir comunitat i compartir esforços.

Activitats interactives