4t Anglés: Introduction, UD1: In Rooftops city and UD2: At the sports center

Amb Oxford Premium podem accedir al Llibre Digital i a les activitats interactives. Podreu trobar més activitats interactives al final de l’artícle.

Rooftops Level 4

Selecció_001

Units: Introduction, 1 and 2

Selecció_002

## Estudia el vocabulari

Selecció_013