English 6: The princes and the pea

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir, els posem per tenir una idea del contingut i de l’avaluació.

1

Objectius

 

 •  Identificar y dir el nombre de sis persones y objectes relacionats amb la realeza.
 • Contar de l’1 al 20.
 • Dir un chant i respresentar un ball per a reforzar el vocabulari nou.
 • Escoltar la cançò Castle per a presentar i practicar el vocabulari clau de la unitat.
 • Escolarar, entendre i representar la història The princess and the pea.
 • Escoltar i cantar la cançò Sleep, Sarah, sleep! per practicar el vocabulari addicional de la unitat.
 • Llegir i escriure el vocabulari i les expressions clau i de repàs de la unitat.
 • Realitzar xicotets intercanvis comunicatius a través d’una activitat de retallables.
 • Aprendre sobre com i quantes hores dormen els animals, transferint així el llenguatge de l’aula a un context de vida real.
 • Dibuixar una història o conte favorit.
 • Elegir la seua activitat favorita de la unitat.
 • Conèixer aspectes fonètics de ritme, entonació i pronunciació.
 • Autoavaluar el propi progrés i el treball realitzat.

Continua llegint

English UD 5. My house is too small!

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir, els posem per tenir una idea del contingut i de l’avaluació.

1

Objectius

 

 • Identiricar i dir el nombre de sis mascotes.
 • Expressar tamanys i localització en relació a les habitacions de la casa.
 • Dir un chant i representar un ball per a reforçar el vocabulari nou.
 • Escoltar i cantar la cançò: Have you got a pet? per a presentar i practicar el vocabulari clau de la unitat.
 • Escolar, entendre i representar la història My house is too small!
 • Escolatar i cantar la cançò House, per practicar el vocabulari adicional de la unitat.
 • Llegir i escriure l vocabulari i les expressions clau de repàs de la unitat.
 • Realitzar xicotets intercanvis comunicatius a través d’una activitat de recortables.
 • Aprendre com els animals de camp construeixen les seues cases, transferint així el llenguatge de l’aula en un contex de vida real.
 • Dibuixar i escriure sobre les seus mascotes favirites.
 • Elegir la seua activitat favorita de la unitat.
 • Conèixer aspectes fonètics de ritme, entonació i pronunciació.
 • Autoavaluar el propi progrés i el treball realitzat.

Continua llegint

English UD 4. City Mouse and Country Mouse

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir, els posem per tenir una idea del contingut i de l’avaluació.

1

Objectius

 • Identificar i dir el nombre de sis aliments.
 • Expressar preferències en quant a la alimentación.
 • Dir un chant i representar un baill per a reforzar el vocabulari nou.
 • Escoltar i cantar la canción Let’s make lunch per a presentar y practicar el vocabulari clau de la unitat.
 • Ecoltar, entendre i representar la història City mouse and country mouse.
 • Escoltar i cantar la cançò I like trees, per a practicar el vocabulari addicional de la unidat.
 • Llegir i escriure el vocabulari i les expressions clau i de repàs de la unitat.
 • Realitzar xicotets intercanvis comunicatius a través d’una activitat de retallables.
 • Aprendre d’on venen els aliments del nostre desejuni; el procés del blat al pa, transfirint així el lenguatge de l’aula a un context de vida real.
 • Dibuixar y escrure sobre els seus aliments preferits.
 • Elegir la seua activitat favorita de la unidat.
 • Conèixer aspectes fonèticos de ritmo, entonació i pronunciació.
 • Autoavaluar el propio progrés i el traball realizat.
  Continua llegint

2n English Lesson 3

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius didàctics

 • Identificar el nombre de sis hobbies.
 • Expressar gustos i aficions.
 • Dir un «chant» i representar un ball per a reforçar el vocabulari
  nou.
 • Escoltar i cantar la cançò «I like painting» per presentar i practica
  el vocabulari clau de la unitat.
 • Escoltar, entendre i repreentar la història What a mess!
 • Escoltar i cantar la cançò I’m Dizzy the dog, per a practicar el
  vocabulari adicional de la unitat.
 • Llegir i escriure el vocabulari i les expressions clau i de repàs de
  la unitat.
 • Realitzar intercanvis comunicatius a través de l’activitat de retallables.
 • Aprendre sobre les músiques de ball del món i els seus instruments,
  transferint així el lleguatge de l’aula a un context de vida real.
 • Dibuixar sobre els seus hobbies favorits i escriure sobre ells.
 • Elegir ls seua activitat favorita de la unitat.
 • Conèixer aspectes fonètics de la unitat.
 • Autoavaluar el propi progrés i el treball realitzat.
  Continua llegint

2n English UD 1. Hello again!

Vocabulary

Treballarem el vocabulari mitjançant la tècnica de les Flashcards. Es tracta de targetes que cal anar estudiant. Una vegada estudiades serviran d’avaluació. Posarem en un muntonent les que sabem i en altre les que no sabem

Deixem un full amb les lletres per tal que es puga estudiar com s’escriuen copiant-les diverses vegades.

A. Flashcards

Selection_009

B. Full de pràcticaSelection_010

Estudia on-line

Selection_013

Ves més enllà

Learn english

I can’t stop singing

Oh, I can’t stop singing
Make it stop, make it stop
Am I real or just a prop?
Oh, I can’t stop singing
So let’s just talk
Talk (Talk)
Talk (Talk)
Talk (Talk)
Talk, Talk, Talk, Talk, Talk, Talk, Talk, Talk, Talk

We’re trapped inside a musical boo hoo
(At least I’m here with you)
(I don’t wanna make it stop)

Oh, I can’t stop singing
Make it stop, make it stop (Oh, I can’t stop singing)
Am I real or just a prop? (I can’t stop singing)
Oh, I can’t stop singing (I can’t stop la la la la la la…)
Does it stop, does it stop?
Is it ever gonna stop?
(I can’t stop singing) Oh, I can’t stop singing (I can’t stop singing)
So let’s just
Talk
Oh, it’s over