Banc de llibres juny 2017

Informació per tal d’accedir a la informació del banc de llibres seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana.

  1. Instruccions des de la pàgina web de Conselleria d’Educació
  2. Instruccions per a la tramitació del Banc de llibres. Curs 2017-2018. Programa Xarxa Llibre. Centres de Titularitat de la Generalitat Valenciana.
  3. Informació per a les famílies
  4. Document lliurament llibres de text i material curricular

Per tal d’emplenar el document del punt 4, que serà la instància que caldrà presentar als centres cal baixar el document PDF a l’ordinador i executar-lo. Així ens donarà accés a l’edició digital del mateix.

Selecció_010