Angles: Accedeix al Llibre Digital

Passos per accedir als audios del llibre d’anglés:
1. Cal tenir un correu de pare o mare, si no el tens feu-vos primer amb un.
2. Cal tenir un correu de xiquet o xiqueta, com que son menors de 14 anys GMail et diu que no pots fer-ho a no ser que et faces un al teu nom i li’l deixes als xiquets.
3. Per aquesta raó cal demanar al centre el correu que cada alumne tenen en l’entorn segur de Mestre a casa, llavors, caldrà dir-li-ho al director que és qui ho gestiona.
4. Cal tenir el codi que hi ha a la contraportada del llibre d’anglés.
5. Anem a http://www.oup.es/promo i introduim el codi que ens dóna el llibre.
6. Seguim el procediment, recordeu que heu de tenir un compte de correu de pares i un de xiquet, si no el teniu feu-ho primer, caldrà comunicar al centre aquest problema respecte al email dels menors.
7. Es genera un codi d’activació i ens fan posar el mail dels pares per tal d’enviar-nos-el.
8. Accedim a http://oxfordplus.oupe.es/ i posem el codi que s’ha generat anteriorment i que ens han enviat a l’email.
9. Ens deixen entrar al llibre digital i a tots els recursos digitals.
10. Recordeu…

usuari: mail de xiquet o xiqueta
contrasenya: inventeu-se-la però apunteu-la

En cas de no fer tot aquest procediment no tindreu accés al llibre digital i als recursos ordinaris per a l’aula, llavors el vostre fill o filla estarà en inferioritat de condicions respecte a la resta.

Si algú necessita ajuda que la demane inferioritat de condicions respecte a la resta. Si algú necessita ajuda que la demane.

De cara a altres editorials cal seguir la mateixa lògica:

Vicens Vives
SM Conectados
Anaya Educación
Santillana Digital
Oxford Plus

En el cas de Santillana, com en altres casos com ara l’editorial Oxford cal que el mestre dóne d’alta l’aula virtual per tal que l’alumne puga accedir a l’entorn. En aquest cas, cal recordar als mestres que els pares no podem accedir a aquestos materials sense la seua implicació, perdent-se un entorn ric en activitats i exercicis per als nostres fills i que, per altra banda bé inclós en el preu del llibre.