3r Angles. Unit 2: Wizard school

1. Objectius

 • Identificar-vuit Nomenar Objectes de matèria escolar i Sis Llocs del col·legi.
 • Entendre i utilitzar verbs en imperatiu.
 • Escoltar i recitar un contextualitzar cant per a contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensió oral.
 • Escoltar i entendre la història de la unitat practicant les estructures claus: I have got a…, Have you got…? Yes, I have/No I haven’t..
  Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i l’entonació d’un nivell de frase.
 • Realitzar Activitats escrites, practicant la comprensió i l’expressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat.
  Realitzar petits intercanvis comunicatius paràgraf, practicar la segona estructura de la Unitat: Where’s the (color) + (objeto del aula)? In the (lloc del col·legi)
 • Escoltar, llegir i Cantar una cançó, practicant tot el Vocabulari i estructures de la unitat.
  Treballar la pronunciació dels sons / ai / i / a: / (cat-garden) aprenent a relacionar la pronunciació amb l’ortografia en anglès.
 • Aprendre sobre els castells i la seva defensa, traslladant el llenguatge de l’aula a al un context de vida real (les defenses del castell).
 • Aprendre llenguatge de l’aula a un context de la vida real de l i el pòster de la classe d’anglès (Castle defences) croquis.
  Repassar Sobre reflexionar i El Treball Realitzat.
  Autoavaluar el seu propi progrés
  Continua llegint